top of page
barbie in loft.png

Waar jij last van hebt...

JE BENT VROUW, MOEDER....EN TOCH NIET GELUKKIG. HOE KAN DAT?

In mei 2023 deed ik een kleine bevraging bij Belgische werkende moeders.
De voornaamste besoingnes die daar uit voortkwamen waren de vol
gende:

 

 • moeders vinden dat ze te weinig aandacht aan hun kinderen kunnen geven

 • moeders twijfelen heel hard of ze het wel goed doen 

 • moeders vinden dat ze permanent tijd tekort hebben

 • moeders willen ongelooflijk graag werken maar voelen zich vaak schuldig omdat dit te koste gaan van hun gezin, partnerrelatie, vrienden en hun eigen goed in hun vel voelen

 • moeders geven aan overweldigd door het moederschap de eerste jaren en het véél zwaarder te vinden dan ze hadden gedacht

 • moeders voelen zich vaak alleen
   

Als jij je vandaag als werkende moeders niet helemaal content en gelukkig in je vel voelt dan ben je dus verre van alleen.

Onderliggend aan wat jij als moeilijk ervaart, kan het interessant zijn om te proberen te begrijpen wat er onderliggend precies aan de hand is.

 

De meeste mensen zijn zich niet echt bewust dat er in ons leven 4 thema's centraal staan die mee bepalen hoe gemakkelijk (of moeilijk) we een weg vinden doorheen het leven:

Op elk scharnierpunt in ons leven, bij elke ingrijpende gebeurtenis (wat zeker niet negatief hoeft te zijn) zie je deze thema's opnieuw rijzen aan de horizon . Mocht je nog twijfelen: negen maanden een baby in je buik dragen, om die vervolgens letterlijk uit je lijf te persen of via een incisie in je buik op de wereld te zetten, staat behoorlijk bovenaan in de categorie "ingrijpende gebeurtenissen".

 

Mama worden, mama zijn en tegelijk ook nog vrouw zijn, stelt al onze gebruikelijke antwoorden op uitdagingen in het leven in vraag en vraagt vaak om nieuwe antwoorden.

 

Alle vier domeinen worden stevig door elkaar geschut. Deze opnieuw in balans krijgen, is een uitdaging; voor iedereen.

Als jouw antwoorden uitblijven, als jouw balans zoek is, ontstaan moeilijkheden en in het 'slechtste' geval word je werkelijk ziek en krijg je echte psychische problemen. Je toren valt om.

-- Je krijgt geen handleiding "baby" mee op het moment dat je mama wordt. In het Westen groeien we niet meer op tussen zwangere vrouwen, baby's en pubers. En zelf al mocht er een handleiding zijn, de ene baby/kind/puber is de andere niet en er is al helemaal niemand exact hetzelfde als jij.

1

Moeilijkheden

 • Aanpassingsmoeilijkheden

 • Te weinig aandacht voor kinderen

 • Schuldgevoel

 • Omgaan met je eigen (schoon)ouders / familie

 • Onzekerheden

 • Doe ik het wel goed?

 • Tijdstekort

 • Alle verantwoordelijkheid ligt bij jou

 • Slaaptekort

 • Kinderen met moeilijkheden

 • Je niet gesteund voelen

 • Verschillende opvattingen over ouderschap

 • Gebrek aan quality-time

 • Zich weinig vrouw voelen

 • Niet alles rond krijgen

 • Bemoeizuchtige anderen

 • ...

2

Problemen

Perinatale mentale problemen

 • Pre/Postnatale depressie

 • Pre/Postnatale angst

 • Postpartum psychose

3

Problemen

Andere mentale problemen

 • Depressie

 • Burn-out

 • Angst / Paniek

 • Trauma

 • Psychose

 • Eetproblemen

 • Verslavingen

 • Emotionele problemen

 • Dwangstoornis

 • ...

Als jij het vandaag dus moeilijk hebt om als werkende moeder alle ballen in de lucht te houden: je bent vérre van alleen !

Geraak je niet verder door gesprekken met je partner, vrienden, andere mama's? 
Kom dan eens bij mij in de zetel zitten. 

Een aantal gesprekken met een onpartijdig klankbord met kennis van zaken kan wonderen doen.

bottom of page