top of page

Je bent, vrouw, moeder en toch niet gelukkig

In mei 2023 deed ik een kleine bevraging bij Belgische werkende moeders.
De voornaamste besognes die daar uit voortkwamen waren de volgende:

 

 • moeders vinden dat ze te weinig aandacht aan hun kinderen kunnen geven

 • moeders twijfelen heel hard of ze het wel goed doen 

 • moeders vinden dat ze permanent tijd tekort hebben

 • moeders willen ongelooflijk graag werken maar voelen zich vaak schuldig omdat dit te koste gaan van hun gezin, partnerrelatie, vrienden en hun eigen goed in hun vel voelen

 • moeders geven aan overweldigd door het moederschap de eerste jaren en het véél zwaarder te vinden dan ze hadden gedacht

 • moeders voelen zich vaak alleen
   

Als jij je vandaag als werkende moeders niet helemaal content en gelukkig in je vel voelt dan ben je dus verre van alleen.

Onderliggend aan wat jij als moeilijk ervaart, kan het interessant zijn om te proberen te begrijpen wat er onderliggend precies aan de hand is.

 

De meeste mensen zijn zich niet echt bewust dat er in ons leven 4 thema's centraal staan die mee bepalen hoe gemakkelijk (of moeilijk) we een weg vinden doorheen het leven:

diagram Big 4.png

Wie ben ik?

Je identiteit: afkomst​, seksuele verhouding, rollen die je opneemt

normen en waarden,  
overtuigingen, ervaringen, talenten

jouw geschiedenis...

Hoe jij je verhoudt tot je lichaam:

heb je een lichaam?​ ben je een lichaam?

Hoe verhoud ik mij tot de Ander?

 • partner

 • familie

 • vrienden

 • collega's

 • buren

 • ...

Hoe sta ik tegenover regels, wetten en afspraken?

 • binnen de ouder-kind-relatie​

 • binnen de ouder-grootouders/familie-relatie
   

 • omgaan met grenzen

 • ...

Hoe ga ik om met Het Leven en De Dood?

 • Fijne gebeurtenissen in je leven

 • Verlieservaringen (breed)

 • Hoe je omgaat met het leven

 • Hoe je omgaat met afscheid nemen

 • ....

Jouw doel?
een meer kwaliteitsvol leven

Mijn werk?
+ jou alle ruimte geven om te spreken
+ op zoek gaan naar antwoorden 
+ meer kwaliteit van leven bij jou bekomen

Op elk scharnierpunt in ons leven, bij elke ingrijpende gebeurtenis (wat zeker niet negatief hoeft te zijn) zie je deze thema's opnieuw rijzen aan de horizon . Mocht je nog twijfelen: negen maanden een baby in je buik dragen, om die vervolgens letterlijk uit je lijf te persen of via een incisie in je buik op de wereld te zetten, staat behoorlijk bovenaan in de categorie "ingrijpende gebeurtenissen".

 

Mama worden, mama zijn en tegelijk ook nog vrouw zijn, stelt al onze gebruikelijke antwoorden op uitdagingen in het leven in vraag en vraagt vaak om nieuwe antwoorden.

 

Alle vier domeinen worden stevig door elkaar geschut. Deze opnieuw in balans krijgen, is een uitdaging; voor iedereen.

Als jij het vandaag dus moeilijk hebt om als werkende moeder alle ballen in de lucht te houden: je bent vérre van alleen !

Geraak je niet verder door gesprekken met je partner, vrienden, andere mama's? 
Kom dan eens bij mij in de zetel zitten. 

Een aantal gesprekken met een onpartijdig klankbord met kennis van zaken kan beweging krijgen in dat wat vast zit.

bottom of page